Prijavnica

Ime in priimek otroka:
Starost otroka:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Ime in priimek starša:
Elektronski naslov starša:
Telefonska številka starša:
Kako ste izvedeli za našo plesno šolo?
Nam želite še kaj sporočiti?
Seštejte štiri in dva. Odgovor zapišite s številko:*

* To vprašanje je namenjeno preprečevanju pošiljanju nezaželene pošte.